Aktualności.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie ogłasza postępowanie zakupowe pn.:

„Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie

Termin składania ofert 15.05.2024 r. godz 11:45 (zmiana w związku z modyfikacją zapytania ofertowego)

Publiczne otwarcie ofert 15.05.2024 r. godz. 12:00

Dokumenty do pobrania (pliki w formacie PDF)

Zapytanie ofertowe

Zał Nr 1 przedmiot zamówienia

Zał Nr 2 Formularz oferty

Zał Nr 3 Oświadczenie

Zał Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Pytanie Nr 1 do zapytania ofertowego

Odpowiedź Nr 1

Modyfikacja zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do modyfikacji zapytania ofertowego - PRZEDMIAR

Załącznik Nr 2 do modyfikacji zapytania ofertowego - PEŁNOMOCNICTWO