Struktura Parafii

Powstanie parafii: 12 VII 1893

Odpust: Św. Katarzyny (25 listopada)

Do parafii należą: Kętrzyn (Plac Marszałka J. Piłsudskiego; ulice: Asnyka, Curie-Skłodowskiej, Kajki, Kaszubska, Kołobrzeska, Kopernika, Kościuszki, Lanca, Mazurska - nr 16: par. wojskowa św. Mateusza, Mickiewicza, Miejska, Mielczarskiego, Obrońców Westerplatte - z wyłączeniem bloku nr 10 zamieszkałego przez rodziny wojskowe przynależne do personalnej parafii wojskowej św. Mateusza, Piwna, Powstańców Warszawy, Reja, Rybna, Rynkowa, Różana, Sikorskiego - z wyłączeniem bloków nr 55 i 58 zamieszkałych przez rodziny wojskowe przynależne do personalnej parafii wojskowej św. Mateusza, Sportowa, Szpitalna, Targowa, Traugutta, Urocza, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego)

Szkoły na terenie parafii: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Gimnazjum, Prywatne Gimnazjum, Społeczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr l im. Feliksa Nowowiejskiego, Społeczna Szkoła Podstawowa, i trzy przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Słoneczko, Niepubliczne Przedszkole Puchatek oraz Przedszkole Miejskie i Żłobek Integracyjny Malinka.

Na terenie naszej parafii mieszka około 7.500 osób. Do naszych parafian (parafianie obrządku rzymskokatolickiego) można zaliczyć około 6.800 osób + około 300 osób należących do parafii personalnej Straży Granicznej św. Mateusza. Liczba katolików obrządku wschodniego wynosi około 75 osób. Na terenie parafii mieszkają także: prawosławni - 55 osób, członkowie kościoła ewangelicko-augsburskiego - 47, zielonoświątkowcy - 37, baptyści - 12, inne wyznania protestanckie - 5, muzułmanie - 3 oraz Świadkowie Jehowy - 45.

Pracę duszpasterską wykonuje zasadniczo trzech kapłanów: proboszcz i dwuch wikariuszy. Na terenie parafii mieszkają Ojcowie Bazylianie (Parafia Katolicka Obrządku Bizantyjskoukraińskiego, ul. Reya 5), którzy prowadzą duszpasterstwo wśród wiernych greckokatolickich w ramach parafii personalnej.

Parafialną Radę Duszpasterską tworzą: proboszcz, kapłani współpracownicy, nadzwyczajni szafarze Komunii św., pracownice kancelarii i katechetki. Obecna Rada nie jest ustanowiona przez księdza Arcybiskupa, a jej skład ulega zmianie wraz ze zmianą współpracowników.

W parafii pracują aktualnie 3 siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny, pełniąc obowiązki zakrystianki, katechetki w ZSO oraz kancelistki.

Organista - Jerzy OPALIŃSKI, ma wykształcenie muzyczne, pracuje w parafii od l listopada 1996 roku, jest odpowiedzialny za śpiew oraz oprawę muzyczną nabożeństw liturgicznych, l lipca 2000 roku zawarto z nim umowę o pracę na czas nieokreślony. Z satysfakcją należy stwierdzić, że chór parafialny pod batutą Jerzego Opalińskiego jest chlubą wspólnoty.