Kancelaria Parafialna

- jest czynna we wtorek i czwartek, w godzinach: 10:00 - 12:00 oraz 15:00 - 17:00
- w sobotę, w godzinach: 14:00 - 17:00.

W kancelarii znajdują się księgi parafialne od 1945 roku. Prowadzone są na bieżąco duplikaty ksiąg parafialnych, które przekazuje się do Archiwum Kurii Biskupiej. W kronice parafialnej siostra kancelistka odnotowuje ważniejsze wydarzenia parafialne. W Archiwum Parafialnym gromadzone są i przechowywane dokumenty dotyczące własności, remontów, rachunki związane z ubezpieczeniami, podatkami, opłatami za energię, wodę itp.