Wspólnoty parafialne.

Żywy Różaniec

Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota Krwi Chrystusa

Lektorzy i ministranci

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Wspólnota Domowego Kościoła

(Wkrótce zamieścimy charakterystyki pozostałych wspólnot w naszej Parafii)
Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca jest jedną z najstarszych wspólnot istniejących przy parafii św. Katarzyny. Już w 1947 r. w I niedzielę miesiąca po sumie odbywały się zebrania i nabożeństwa z kazaniami dla członków tej wspólnoty. Osoby zrzeszone były w kilkudziesięciu różach. W 1948 r. zgromadzenie to liczyło około 600 osób. W kolejnych latach liczba członków zmniejszała się, w wyniku czego w 1975 r. stan koła wynosił 12 kobiet, 7 młodzieży, 12 dzieci (w tamtym okresie we Wspólnocie Żywego Różańca nie było ani jednego mężczyzny). Modlitewne spotkania, łącznie z krótką konferencją, odbywaj ą się do dnia dzisiejszego w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz.l3:00.


Na górę strony


Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich jest najliczniejszym stowarzyszeniem w Kościele Katolickim na świecie. Założony przez św. Franciszka z Asyżu w 1221 r. pod nazwą ,, Bracia i siostry od pokuty”, później znany jako ,,Trzeci zakon św. Franciszka”. Jego członkowie żyją według reguły zatwierdzonej przez kościół. Dnia 4 marca 1947 r. przy parafialnym kościele św. Katarzyny w Kętrzynie założono Miejscowy Franciszkański Zakon Świeckich. Początkowo wspólnota liczyła ok. 50 osób. Pierwszym asystentem duchowym był ks. proboszcz Wacław Radziwon, a przełożoną Karolina Kłopotowska. Następnymi asystentami duchowymi byli kolejni proboszczowie parafii, do ks. Zygmunta Klimczuka włącznie. Od 2001 r. opiekę nad wspólnotą przejęli księża wikariusze:


Obecnie Franciszkański Zakon Świeckich liczy 10 osób, 8 sióstr i 2 braci. Profesje wieczyste mają 4 siostry i 1 brat. Dwie siostry są w nowicjacie, a 2 i 1 brat w formacji wstępnej w postulacie. Przełożoną Wspólnoty Miejscowej FZŚ jest aktualnie s. Halina Mackiewicz, zaś zastępcą przełożonej s. Stanisława Perfikowska.

[1] Papież Paweł VI zatwierdził dnia 24 czerwca 1978 roku Regułę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich a prymas polski Stefan Kard. Wyszyński dekretem z dnia 31 listopada 1979 roku zatwierdził przekład z języka łacińskiego na język polski tekst tej reguły (Franciszkański Zakon Świeckich, Reguła i Życie Franciszkanów Świeckich, Warszawa 1994, s. 13-16).

Na górę strony


Wspólnota Krwi Chrystusa

Inauguracja istnienia Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyła się w trzecią niedzielę miesiąca, 19 sierpnia 1990 roku podczas Mszy świętej o godz. 13:00. Opiekunem powstałej wspólnoty został proboszcz parafii ks. Zygmunt Klimczuk, a animatorem Maria Biegańska. Ogółem w 1990 roku wspólnota ta liczyła 70 osób w tym: 45 w grupach zorganizowanych i 25 w grupach niezorganizowanych. Członkowie z grup zorganizowanych modlili się w kościele w wybranych dniach tygodnia, natomiast osoby z grupy niezorganizowanej modliły się w czasie dowolnym. Obecnie członkowie wspólnoty prowadzą modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w pierwszy czwartek każdego miesiąca i spotkania modlitewno-formacyjne, które odbywają się po Mszy świętej o godz. 13:00 w trzecią niedzielę każdego miesiąca. Obecnie Wspólnota Krwi Chrystusa liczy 38 osób, w tym: 4 osoby tworzą grupę misyjną, 21 osób modli się indywidualnie i 13 osób (osoby chore) łączy się w modlitwie duchowo.


Na górę strony


Lektorzy i ministranci

W celu uświetnienia liturgii nieodzowna jest pomoc ministrantów. Już w 1947 roku założono "Kółko Ministrantów", które wtedy liczyło około 60 osób. Liczba ministrantów oraz ich opiekunowie zmieniała się w poszczególnych latach. W latach osiemdziesiątych wśród starszych ministrantów powstała grupa lektorów, którzy czytają teksty Pisma świętego podczas Eucharystii. Formacją liturgiczną ministrantów i lektorów zajmuje się ks. Zbigniew Rejszel. Służba liturgiczna ołtarza naszej parafii składa się obecnie z 6 lektorów, 9 ministrantów i 6 kandydatów na ministranta. Spotkania ministrantów i lektorów odbywają się w soboty o 11:00 a lektorów o 10:00. Ponadto organizowane są rozgrywki sportowe wśród lektorów i ministrantów oraz wycieczki i spotkania integracyjne.


Na górę strony


Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Oprócz ministrantów i lektorów szczególną Służbę Liturgiczną pełni w naszej parafii sześciu Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej, którzy na mocy otrzymanych od Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby specjalnych dekretów pomagają kapłanom przy udzielaniu Komunii Świętej. Są to:
Wojciech Marszałek,
Jan Krysztopik,
Wiesław Rosa,
Bogdan Wargan
Rafał Chlewiński
Franciszek Juszko


Na górę strony


Koło Przyjaciół Radia Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie powstało w styczniu 2000 r. Przewodniczącą Koła jest Maria Biegańska a opiekunem ks. prałat dr Zygmunt Klimczuk, proboszcz parafii.

Pierwsza Msza św. w intencji Ojca św., naszej Ojczyzny i Radia Maryja odprawiona została 16 stycznia 2000 r. Podczas tej Mszy św. została poświecona Figura Matki Bożej Fatimskiej i dokonany Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Następne spotkania odbywają się w każdą I-szą sobotę miesiaca od godz. 17:00 z następującym porządkiem:

  1. Różaniec Fatimski
  2. Msza św. w intencji Ojca św., naszej Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam


Na górę strony


Wspólnota Domowego Kościoła

gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

W skład wspólnoty wchodzą 4 małżeństwa z naszej parafii.
Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu.
Wszystkie małżeństwa sakramentalne serdecznie zapraszamy.

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu."

Spotykamy się w co drugi tydzień w piątek po Mszy Świętej wieczornej ( ok. godz. 18:45) w budynku parafialnym.
Czytamy wybrany fragment Pisma, chwilę medytujemy, rozmyślamy, a potem dzielimy się w kręgu tym, co nas dotknęło, naszymi przemyśleniami, wątpliwościami. Niejasności pomaga nam rozwiewać ks. Mariusz - duchowy opiekun i kierownik kręgu biblijnego.
Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź.
Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania, nawet jeśli nie masz Pisma Świętego. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii i przez pozostałych uczestników kręgu.
Zapraszamy!

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. "W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.".
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularnespotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).
Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości. Wymienione wcześniej elementy formacyjne - zobowiązania uczą małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła . Należy tutaj zaznaczyć, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga - są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą "odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego."


Na górę strony