Duszpasterze aktualnie pracujący w parafii


ks. mgr Sylwester PROGOROWICZ - proboszcz
ks. mgr Rafał KOCIŃSKI - wikariusz
Ks. mgr Zbigniew REJSZEL - wikariusz

ks. mgr Sylwester PROGOROWICZ - proboszcz

Urodzony 6 września 1961 r. w Krzemiennej. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku z rąk bpa Edmunda Piszcza. Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafiach w Olsztynie i Karolewie, a następnie był dyrektorem administracyjnym (prokuratorem) WSD "Hosianum" w Olsztynie.
Od 28 października 1995 r. do 29 września 2017 był proboszczem parafii pw. Świętego Krzyża w Szestnie, gdzie przyczynił się do renowacji zabytkowego kościoła parafialnego, a także ufundowania dwóch nowych dzwonów do kościoła.
Od 1 pażdziernika 2017 r. proboszcz parafii św. Katarzyny w Kętrzynie.

Powrót na górę strony


ks. mgr Rafał KOCIŃSKI - wikariusz

Urodzony w 1990 r. Pochodzi z parafii w Łankiejmach. Jest absolwentem WSD Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Józefa Górzyńskiego 28 maja 2017r. Od 1 lipca wikariusz parafii św. Katarzyny w Kętrzynie.

Powrót na górę strony


Ks. mgr Zbigniew REJSZEL - wikariusz

Urodzony 9.05.1988 w Nidzicy, pochodzi z parafii p.w. św. Wojciecha w tymże mieście. Po maturze w 2007 r. wstąpił do Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum, w którym odbył sześcioletnie studia teologiczne. 25 maja 2013 r. z rąk abpa Wojciecha Ziemby przyjął święcenia kapłańskie, po czym przez 3 lata pracował jako wikariusz w jednej z olsztyńskich parafii. Od 1 lipca 2016 r. wikariusz parafii p.w. św. Katarzyny w Kętrzynie.

Powrót na górę strony